MENU


REIKI


Reiki és una paraula composta de dues paraules Rei = Universal,  Ki = Energia, que defineix un mètode de guariment natural, en la que s’empra l’energia que ens envolta, canalitzant-la principalment a través de les mans.

Aquesta tècnica es eficaç en tots els éssers vius, fins i tot en animals i plantes.

Reiki no es una teràpia alternativa, com s’acostuma a dir, ben al contrari, es una teràpia complementària, reconeguda per l’OMS des de 1995. Emprant-la en combinació amb la medicina al·lopàtica, o amb qualsevol altre, s’aconsegueixen resultats més ràpidament, ja que activa l’organisme per que es recuperi d’una forma totalment natural. Està molt estesa als hospitals dels països anglosaxons, especialment als Estats Units i Anglaterra, pel fet que és una teràpia de baix risc àmpliament documentada en diferents estudis.

El seu èxit hospitalari resideix en que és una teràpia passiva per part del pacient, no invasiva, i que produeix una profunda relaxació associada a una reducció de l’ansietat, l’estrès, i el dolor.

Peró Reiki es molt més que una teràpia, es també una eina de creixement personal.



consulta pels cursos d'iniciació

35€ la sessió.